Základní informace před a po transplantaci ledviny

Ledviny jsou párový orgán. Umístěné jsou pod bránicí v zadní části břišní stěny, které zajišťují významné funkce pro látkovou výměnu a správné fungování lidského organismu. Jsou zodpovědné za vylučování odpadních látek metabolismu, stabilitu stavu vody a minerálů v organizmu, kostního metabolismu, krevního tlaku. V ledvinách se také tvoří hormon erytropoetin, který ovlivňuje tvorbu nových červených krvinek. Pří poruše funkce ledvin dochází k poruše vylučování vody a odpadních látek z metabolismu

Bez funkčních ledvin nemůže lidský organizmus fungovat. Příčiny onemocnění ledvin, které mohou vézt ke ztrátě funkce ledvin lze rozdělit:

  1. Příčiny z celkového onemocnění, které poškodí funkci ledviny. Jsou to většinou metabolická onemocnění, jako je nejčastěji cukrovka (diabetes mellitus), vysoký krevní tlak, některé infekce a zánětlivá onemocnění.
  2. Příčiny z onemocnění samotné ledviny. Jsou to nejčastěji z různých příčin zánětlivá onemocnění vzniklá v samotné ledvině.
  3. Vrozené vývojové vady a vrozená metabolická onemocnění, která mohou nebo nemusí být dědičná a kromě ledvin mohou být poškozeny také jiné orgány.
  4. Nádory ledvin.

Když je u pacienta zjištěno po prvním vyšetření praktickým nebo jiným odborným lékařem  poškození funkce ledvin, je poslán ke specialistovi na onemocnění ledvin - nefrologovi. Pro vyšetření stavu funkce ledvin a příčiny selhání funkce ledvin jsou prováděny komplexní vyšetření (laboratorní vyšetření krve a moči, rentgenové a ultrazvukové vyšetření a další specializovaná vyšetření), které zajišťují nefrologická oddělení a ambulance v nemocnicích nebo na poliklinikách. Nefrologická oddělení a ambulance mohou být součástí hemodialyzačních center nebo transplantačních center. Součástí transplantačních center je hemodialyzační oddělení. V České republice je 102 hemodialyzačních středisek (99 středisek pro dospělé a 3 střediska pro děti) a 7 transplantačních center (Praha 2 centra: IKEM a Fakultní nemocnice v Motole (zde se provádí transplantace ledvin pro děti), Plzeň 1 centrum: Fakultní nemocnice Plzeň, nemocnice Lochotín, Hradec Králové 1 centrum: FN Hradec Králové, Brno 1 centrum: Centrum klinické a transplantační chirurgie které sídlí ve Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Olomouc 1 centrum: Fakultní nemocnice Olomouc, Ostrava 1 centrum: Fakultní nemocnice Ostrava).

U výše uvedených onemocnění může dojít v některých případech ke selhání funkce ledvin, kdy bude potřeba funkci ledvin nahradit. Jako náhradu funkce ledvin se považuje léčba umělou ledvinou (hemodialýza), peritoneální dialýza, nebo transplantace ledviny.

Pacient, u něhož dochází ke zhoršení funkce ledvin, nebo vlastní funkce ledvin selhala, je léčen hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou a může být zařazen do listiny čekatelů na transplantaci ledviny (waiting list) po dalších speciálních vyšetřeních, pokud podle výsledku je ke transplantaci vhodný. Každý pacient se selháním funkce ledvin by měl sledovat svůj zdravotní stav se svým ošetřujícím lékařem, specialistou na onemocnění ledvin – nefrologem. Měl by se aktivně ptát a diskutovat o řešení svého onemocnění ledvin v podobě transplantace ledvin. Doporučujeme, pokud to bude možné, kontaktovat nebo se setkat s některými z pacientů po transplantaci ledviny, aby byly podané informace i z pozice osoby s osobní dobrou zkušeností s transplantací. K dispozici je také facebook Sdružení Alžběta.

Transplantace ledviny je nejpřirozenějším způsobem náhrady postižení funkce vlastních ledvin, protože se do těla příjemce dostává funkční orgán, který zajišťuje a nahrazuje přirozeným způsobem chybějící funkce ledvin. Transplantace ledviny významně zlepšuje kvalitu života pacientů. V porovnání s jinými metodami léčby selhání ledvin má nesporné výhody medicínské, sociální a ekonomické. Na vlastní transplantaci se podílí nemalý počet odborníků různých odborností, kteří fungují jako sehraný koordinovaný tým, aby transplantace byla úspěšná a transplantovaná ledvina byla funkční – urologové, nefrologové, imunologové, anesteziologové, neurologové, patologové, transplantační koordinátoři a zdravotní sestry.

Transplantace může být od dárce s prokázanou mozkovou smrtí nebo od živého dárce (příbuzný, partner), kdy podmínkou k úspěšné transplantaci musí být nejenom vhodnost pacienta k operaci, ale také shoda s hlavními imunologickými znaky dárce a příjemce. Bez imunologické shody je velké riziko včasného odhojení transplantované ledviny (rejekce). Proto každý pacient po transplantaci musí celoživotně po dobu přítomnosti transplantovaného orgánu ve svém těle užívat léčbu s léky k zabránění odhojení transplantované ledviny, které se nazývají imunosupresiva. V dnešní době na základě dalšího vývoje pokročilých poznatků o imunologických znacích a odhojení se objevuje i nová možnost transplantace s menší imunologickou shodou, než tomu bylo v minulosti vzhledem k dostupné nové účinnější léčbě. Více informací může pacientům poskytnout lékař transplantačního centra na základě vznesených dotazů viz poradna nebo informací o léčbě proti odhojení ledviny viz článek Léčba zabraňující odhojení transplantované ledviny, význam imunosupresivní léčby.

Transplantace ledviny je v současnosti rutinní operací a liší se:

  1. Zda se transplantuje jenom jedna ledvina (ve většině případů) nebo dvě ledviny od dárce podle zhodnocení funkce ledviny dárce.
  2. Součástí přípravy před vlastní transplantací jsou laboratorní vyšetření, předoperační dialýza, pokud nebyla poslední dialýza během 24 hodin před transplantací, a v případě nižšího krevního obrazu i doplnění krevní transfúzí. V případě dárce s prokázanou mozkovou smrtí se transplantuje do 24 hodin od potvrzení dárce a dovezení ledviny od dárce do nemocnice, kde se bude provádět transplantace. V případě živého dárce je doba ještě kratší, protože se výkon dá naplánovat a dárce i příjemce přijedou ve stejný čas. Čím, kratší čas mezi odběrem ledviny a transplantací do těla dárce, tím lepší pro vlastní dlouhodobou dobrou funkci transplantované ledviny.

Zda jde o dárce s prokázanou mozkovou smrtí nebo živého dárce, vlastní příprava před výkonem transplantace v den transplantace je stejná – laboratorní vyšetření, provedení předoperační dialýzy v případě, že poslední dialýza byla provedena déle než 24 hodin, předoperační transfuze krve v případě nižšího krevního obrazu. Transplantovaná ledvina se vkládá do pravé dolní nebo levé dolní, v případě transplantace obou ledvin do obou dolních částí břišní dutiny. Našívá se na hlavní probíhající tepnu, žílu a na močovod. Pacient bývá většinou  propuštěn do ambulantního sledování do 10 – 14 dnů po transplantaci – do transplantační ambulance transplantačního centra, kde byla transplantace provedena nebo na přání pacienta do transplantační ambulance jiného transplantačního centra.

Bezprostředně po transplantaci je u pacientů sledována funkce transplantované ledviny laboratorním vyšetřením, vyšetřením stavu tekutin v těle, krevního tlaku a stavu operační rány.V den transplantace je nasazena imunosupresivní léčba a následně po dobu přítomnosti transplantovaného orgánu ve svém těle pacient celoživotně užívá zcela nové léky proti odhojení ledviny – imunosupresiva, které před tím nikdy neužíval. Viz článek Léčba zabraňující odhojení transplantované ledviny, význam imunosupresivní léčby. Kromě těchto klíčových léků pacient první 3 měsíce po transplantaci užívá antibiotika a antivirotika jako nutnou obranu proti infekcím, které jsou potom vysazena. Další léky pacient užívá podle aktuálního stavu, nebo které užíval před transplantací. Například léky na tlak, na snížení cholesterolu nebo léky pro jiné souběžné onemocnění. Po transplantaci ledviny je pacient celoživotně pod dohledem odborného lékaře transplantačního centra. Frekvence kontrol je závislá podle doby od transplantace. Intervaly kontrol se postupně prodlužují – stabilizovaný pacient po 1 roku od transplantace chodí na kontroly většinou každé 3-4 měsíce. Kontroly se upravují podle potřeby aktuálního stavu pacienta. Bližší informace pro pacienty po transplantaci ledviny jsou uvedeny ve volně dostupné brožuře.