O nás

Občanské sdružení (nyní občanský spolek) Alžběta vzniklo 3. 9. 2001. Pro název sdružení bylo použito jméno první transplantované osoby v České republice, která byla provedena v Hradci Králové dne 23. 11. 1961. 

Cílem našeho spolku je vytváření podmínek pro podporu transplantační medicíny v oblastech podpory aktivit a zlepšení dostupnosti a popularizace transplantací. Podporujeme transplantační medicínu ve vztahu k odborným organizacím, mezinárodním organizacím a orgánům státní správy.

Odborně spolupracujeme při formulacích a posuzování legislativních, etických a ekonomických aspektů odběrů a transplantací orgánů a tkání. Spolupracujeme s jinými institucemi na posudkové a expertní činnosti v oboru transplantační medicíny.

Podporujeme výchovu a další vzdělávání v oblasti transplantační medicíny a podílíme se na rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti transplantací.

Propagujeme transplantační medicínu a snažíme se o osvětovou činnost na poli odběrů a transplantací orgánů a tkání, tedy pořádáme vzdělávací akce. S tím souvisí shromažďování finančních prostředků a vytváření materiálních podmínek pro rozvoj aktivit ve všech oblastech transplantační medicíny. Podporujeme vědecko-výkumnou činnost v oblasti transplantační medicíny a snažíme se o podporu odborných zájmů členů sdružení na podporu transplantace.

Jsme dobrovolný, nezávislý spolek, který má společný zájem podporovat transplantační medicínu..