Léčba zabraňující odhojení transplantované ledviny, význam imunosupresivní léčby

Základní funkcí našeho imunitního systému je chránit naše tělo od nemocí. Imunitní buňky v našem těle umí rozpoznat a zničit cizí vetřelce jako jsou bakterie a viry, které v případě rozmnožení by mohli způsobit infekční onemocnění. Bohužel náš imunitní systém neumí udělat rozdíl mezi škodlivým vetřelcem a naším transplantovaným orgánem, který má nahradit funkci nemocného orgánu a je pro tělo prospěšným. Proto bude zkoušet transplantovaný orgán zničit – proces zvaný jako rejekce (odmítnutí).

Rejekce je nebezpečná, protože může dojít k trvalému poškození nového transplantovaného orgánu a někdy může vést k potřebě nové transplantace. To je důvod, proč jako součást dlouhodobé léčby ošetřující lékař na transplantačním oddělení a po propuštění v transplantační ambulanci předepisuje léky proti rejekci.

Existuje několik různých anti-rejekčních léků, které mohou být předepsány.  Pro pacienty po transplantaci ledviny jsou blíže popsány ve volně dostupné brožuře. Ošetřující lékař, který zná svého pacienta nejlépe, umí určit, které kombinace léků jsou pro jednotlivé pacienty nejvhodnější a může změnit léčebný režim s cílem zlepšit prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu nebo snížení vedlejších účinků léčby.

Proč je potřeba léků proti rejekci (imunosupresiva)

Anti-rejekční léčba chrání transplantovaný orgán tím, že sníží imunitní reakci. Existuje řada léků proti zamítnutí, a každý lék pracuje na potlačení imunitní reakce  jiným způsobem. Pacienti po transplantaci musí brát léky po zbytek svého života, aby se zabránilo reakci těla a odmítnutí transplantovaného orgánu.

Vážení čtenáři po transplantaci ledviny, chcete-li potlačit své imunitní buňky správně, je velmi důležité, tyto léky proti rejekci užívat pravidelně na čas každý den, i když se cítíte dobře. Úroveň účinnosti je sledována v podobě pravidelného měření hladiny těchto léků v krvi. Musí být udržována stálá (konstantní) terapeutická hladina léků, o které lékař rozhodl, že je pro Vás vhodná. Zapomenout vzít pilulku, nebo vzít ji v nevhodnou dobu může snížit účinek léku. Vaše imunitní buňky by se staly znovu aktivní, a mohly by ohrožovat Váš transplantovaný orgán.

Proč je potřeba sledovat a hlídat si předepsané léky proti rejekci

Jak bylo uvedeno výše tyto léky na potlačení imunitní reakce zabraňující  odmítnutí a odhojení transplantovaného orgánu – imunosupresiva, jsou pro pacienta a transplantovaný orgán životně důležité. V současné době se objevují kromě léků – imunosupresiv od orginálního výrobce, také generické léky (kopie orginálních léků po vypršení patentové ochrany). V případě některých imunosupresiv, kde je dávka upravována podle hladiny v krvi pro každého pacienta jinak jako je cyklosporin nebo takrolimus a jsou nebo budou kromě orginálního léčiva také k použití nová generika, je potřeba dbát pokynů svého ošetřujícího lékaře transplantační ambulance pokračovat v původní léčbě.

Jakýkoliv zásah nebo záměna v původní, nastavené léčbě bez vědomí svého ošetřujícího lékaře – odborníka v transplantační ambulanci může mít zdravotní riziko pro pacienta a transplantovaného orgánu a je tím nebezpečná.

Důvod:

  1. Měnit léčbu u tak životně důležitých léků pro transplantovaný orgán je oprávněné, pokud jsou k tomu lékařské důvody a pokud budou pod přímým dohledem ošetřujícího lékaře – odborníka v transplantační ambulanci, který zná svého pacienta nejlépe.
  2. Takové záměny, které jsou prováděny nekontrolovaně, mohou vést k riziku rejekce (odhojení transplantovaného orgánu) nebo ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků z nedostatečné nebo nadměrné dávky. Léčba může obsahovat jedno nebo více imunosupresiv, které se užívají v kombinaci a měla by být s lékem od jednoho výrobce s odpovídajícím denním režimem dávkování, jak určí ošetřující lékař.

Změny bez závažného lékařského důvodu mohou způsobit strach, stres, nejistotu ze změny v léčbě, protože se jedná o významné léky s vlivem na funkci transplantovaného orgánu.