Život s darovanou ledvinou

Můj příběh v souvislosti se zdravotními komplikacemi začíná už ve třech letech, kdy mi byla zjištěna vrozená vada dolních močových cest, přičemž jsem podstoupil oboustrannou nefrostomii.  

Následovala řada operací, při kterých jsem byl svým způsobem znevýhodněn několika druhy vývodů. S touto skutečností jsem se musel na určitou dobu smířit a přizpůsobit svoji působnost. Mimo jiné to obnášelo i dodržování stravovacích návyků-diety a životního stylu.

Selhání ledvin a následná dialýza byla v dohledné době nezvratná součást diagnózy. V této souvislosti mi lékaři z Brna ve 14 letech vytvořili AV fistuli. V 18 letech došlo k selhání ledvin a začal jsem jezdit 3x týdně na dialýzu.

Díky mému pozitivnímu postoji k životu a silné rodinné podpoře jsem pevně věřil, že v budoucnosti podstoupím transplantaci ledviny. Celkově jsem strávil na dialýze šest let, ale výsledek za to stál. Vysněné transplantace jsem se nakonec dočkal a o to více mě dojímala situace, při které se jednalo o příbuzenskou transplantaci.

Dárcem ledviny byla moje maminka. Pocity nelze snad ani slovy popsat. Nesmírně si toho vážím. Byl to silný zážitek. Transplantace se uskutečnila 11. června 2002 ve FN Hradec Králové. Chtěl bych zmínit především as.MUDr. P. Navrátila, kterého si taky velmi vážím a kterému děkuji za lidský a profesionální přístup.

Darovaná ledvina však vydržela pouze šest let a opět následovala dialýza a zařazení do čekací listiny na další transplantaci..

Druhá transplantace proběhla 17. září 2011.

Přes veškerá úskalí jsem neztratil smysl pro humor a chuť do života. V současnosti jsem zaměstnaný jako administrativní pracovník. Mám dlouhodobý partnerský vztah, který pro mě dost znamená, báječnou rodinu i podporu přátel. Zúčastňuji se společenských akcí, výletů a různých sportovních aktivit.

 I lidé s onemocněním ledvin mohou plnohodnotně žít…umět žít…

Roman Vodička