Zařazení pacienta na čekací listinu

     Dialyzační léčení i transplantace jsou ve velmi úzkém spojení. Pacient v dialyzačním programu, pokud nemá kontraindikace, je vyšetřen a připraven k transplantaci. Co toto vyšetření znamená?

Na počátku je podrobná informace, kterou podá ošetřující lékař, nefrolog, a kterou doplní zkušená dedikovaná sestra podrobně zaškolená v problematice.

Poté následuje poměrně rozsáhlý vyšetřovací program. Začíná přehledem o dosud prodělaných onemocněních. Aktualizují se údaje o všech dřívějších chorobách, o alergiích, o užívaných lécích a kontrolují se výsledky dosavadních vyšetření. Vylučujeme, že v dané době neprobíhá závažná ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin, mozkové příhody, žilní trombózy, plicní embolie, nejsou přítomny chronické ani akutní infekce, není přítomna vředová choroba a mnohé další nemoci. Kontrolujeme, zda je přítomen diabetes, a pokud ano, zda je dobře kompenzován. Řada dřívějších vyšetření se aktualizuje, neboť pro transplantaci je nutné posoudit, jaký je zdravotní stav nejen dřívější, ale i nynější. Vyšetřovací program probíhá několik týdnů. K vyšetřením před zařazením na čekací listinu patří:

kompletní fyzikální vyšetření;

základní i podrobné laboratorní vyšetření (včetně krevní skupiny a vysoce specifických testů imunity);

stanovení krevní srážlivosti laboratorními metodami;

stanovení zbytkové funkce ledvin;

vyloučení přítomnosti infekční žloutenky a dalších přenosných nemocí (krevní odběr);

vyloučení močové infekce;

vyloučení dosud nepoznané cukrovky (laboratorní metody);

EKG;

opakované měření krevního tlaku, případně celodenní monitorování;

ultrazvuk jater a dalších orgánů břišní dutiny;

ultrazvuk ledvin a vývodných močových cest;

ECHO (ultrazvuk srdce);

rentgen srdce a plíce;

cévní vyšetření (ultrazvukové vyšetření tepen);

zubní vyšetření a vyšetření specialistou na choroby krční, nosní a ušní;

urologické vyšetření;

gynekologické vyšetření a mamografie u žen;

vyšetření stolice pro skryté krvácení v zažívacím traktu;

další vyšetření dle stavu a potřeby.

Při zjištění odchylek v nálezech se především hledá řešení. Často se podaří problém odstranit (a je dobře, že byl zjištěn včas, řešení je pak mnohem snazší) a vyšetřovací program může pokračovat. Někdy se objeví nutnost doplnit další podrobnější vyšetření. Poměrně často se jedná o koronarografii, neboli vyšetření cév zásobujících srdce. Srdce je totiž jedním z nejdůležitějších orgánů, které musí být před transplantací dobře zkontrolovány.

Vyšetření srdce před zařazením do čekací listiny je odlišné podle věku a podle dosavadních nálezů. U osob ve věku přibližně do 50 let bez diabetes mellitus, bez dřívějšího onemocnění srdce a s dobrým výsledkem echokardiografického vyšetření se již další vyšetření neindikují. Naopak při známém onemocnění srdce a zejména při současné cukrovce se indikuje prakticky vždy koronarografie nebo případně jiné moderní vyšetřovací metody.

Koronarografické vyšetření může být současně doplněno o léčebný zákrok, kdy se poškozené tepny speciálním postupem opraví. Je však potřeba vědět, že k poškození tepen může opět dojít a že je tedy naprosto nezbytné dodržovat předepsané pokyny, pečlivě užívat speciální léky a zejména absolutně nekouřit.

Každý z nás je jiný, a proto vyšetřovací program má často doplňky a odlišnosti, které stanovuje lékař. Specifické okolnosti (věk nad určitou hranici, mírnou nadváhu, cévní onemocnění, předchozí operace močových cest, apod.) vždy posuzujeme individuálně. Někdy vyplyne i nutnost podrobnější přípravy, včetně například operačního řešení abnormalit močových cest či cévního systému. Je samozřejmé, že všechny vyšetřovací postupy lékař řádně vysvětlí.

Po obdržení všech dat je lékař, nefrolog, zpracuje do podrobné zprávy a odesílá do Transplantačního centra. V nejbližším možném termínu se pak uskuteční návštěva pacienta v předtransplantační poradně při Transplantačním centru. Poté, co jsou opět všechny výsledky zkontrolovány, je pacient zařazen na čekací listinu pro transplantaci (waiting list).

V případě transplantace od žijícího dárce se současně již plánuje i termín transplantace. V ostatních případech pokračuje dosavadní léčba dialýzou (či v predialyzační ambulanci).

Čekací doba na transplantaci u nás není dlouhá, střední doba je přibližně rok, což je méně, než ve většině zemí. Čekací doba však není pro všechny stejná. Hodně záleží na krevní skupině, na tkáňové kompatibilitě a na dalších okolnostech. U nás platí, že čekatel je po určité době aktivního zařazení v čekací listině upřednostněn.

Výzva k transplantaci může přijít kdykoliv. Co dělat v době zařazení v čekací listině či při čekání na transplantaci? Přesná a jediná správná odpověď pochopitelně neexistuje. Je však několik okolností, kterých je potřeba se vyvarovat, a naopak jiné aktivity je vhodné podpořit.

Z hlediska zdravotních doporučení platí jednoznačně nekouřit. Kouření totiž velmi poškozuje cévy. A ty jsou pro transplantaci velmi zapotřebí. Aby nová ledvina byla funkční, musí být její cévy našity na cévy příjemce. Čím více budou jeho cévy chráněny, tím lepší bude prokrvení transplantovaného orgánu. Každá cigareta je nepříznivá.

Cévy poškozují i jiné okolnosti, spojené se selháním ledvin. Velmi nepříznivá je vysoká hladina fosfátů. Kompenzovaná hladina fosfátů je tak důležitá, že je v dialyzačním léčení kontrolována s každými pravidelnými odběry. Určitě je důležité se trvale na kontrolu fosforu zaměřit. Velmi k tomu přispěje vhodná dieta a další způsoby léčby (včetně ordinovaných léků). Je však potřeba v tomto snažení vytrvat a nepolevit.

I další pravidla pro životosprávu při dialýze mají své opodstatnění pro dobu na čekací listině. Chronické velké převodnění zatěžuje srdce. Přitom potřebujeme, aby srdce bylo pro transplantaci ledviny v co nejlepším stavu. Je zřejmé, že režimová doporučení jsou současně i ochranou proti zbytečnému vyčerpání rezerv a zbytečnému přetěžování organismu i v době před transplantací.

Nejde však jen o dietu, léky a léčebný režim. I když je nepochybné, že transplantace znamená významně lepší léčebnou metodu, jelikož nahradí nejen vylučovací, ale i metabolickou a endokrinní funkci ledvin, a to komplexně a setrvale, nikoliv jen několikrát týdně na několik hodin, i s hemodialýzou se dá dobře žít. Personál transplantačního i dialyzačního střediska je tu pro Vás.

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.