Vhodný pacient k transplantaci

Dobrý den, rád bych se zeptal, jaké podmínky musí splňovat dialyzovaný pacient, aby mohl být zařazen do tzv. waiting listu na transplantaci. A jaké by měl mít výsledky, aby byl vůbec transplantován? Děkuji za odpověď.

Mareš

  Jde o otázku širokou, kterou odpovědět znamená vyjmenovat mnoho nepříznivých faktorů. Obecně nesmí mít příjemce infekci. Pokud prodělal zhoubné onemocnění, musí mít splněn takzvaný „tumor Free interval“, který je u každého zhoubného onemocnění jiný. Ostatní bych nechal na odbornících, protože jednotlivá onemocnění se mohou sčítat a pak skoro zdravý jedinec vlastně nemůže na transplantaci. První indikaci k vyšetření musí provést ošetřující nefrolog. Je provedena série vyšetření zaměřených na posouzení celkového zdravotního stavu pacienta. Důležitý je stav kardiovaskulárního aparátu a vyloučení kontraindikací. Do základních vyšetření patří ultrazvuk břicha, ledvin, tepen, dolních končetin a srdce. Pokud je indikováno, rentgenogram hrudníku, koronarografie (vyšetření koronárních tepen), vyšetření stomatologem, ORL lékařem, gynekologem, urologem, popr. mamografie (rentgenové vyšetření prsu). Veškerá vyšetření včetně laboratorních parametrů jsou odeslané lékařům transplantačního centra, kteří posoudí celkový zdravotní stav pacienta a případná rizika. Podmínkou, aby mohl být pacient zařazen do čekací listiny, je nepřítomnost komplikací, které by ohrožovaly transplantovaného pacienta během výkonu či po výkonu (po transplantaci). Za kontraindikaci se považuje srdeční onemocnění s projevy srdečního selhávání, různá závažná onemocnění, která nejsou transplantací příznivě ovlivnitelná, HIV pozitivita, nebo například neochota pacienta spolupracovat. Co by měl zájemce vědět je to, že jeho váha nesmí překročit určitou mez. Pak není v břiše na štěp místo a že by neměl kouřit. To zkracuje funkci štěpu na polovinu a skoro všechna centra kuřáky neberou.

MUDr. Pavel Navrátil, MUDr. Michaela Kubišová

Máte dotaz nebo se chcete informovat?
Neváhejte se na nás obrátit!

Odpovíme Vám co nejdříve.
Vaše kontaktní údaje nebudeme nikde zveřejňovat.