Setkání dětských urologů, nefrologů a pediatrů 2013

Setkání organizovalo dětské pracoviště Urologické kliniky Fakultní nemocnice a LFUK Hradec Králové k 70. výročí narozenin doc. MUDr. Josefa Bašeho CSc. Snad jen shodou náhod právě on před více jak 20 roky organizoval prvé setkání dětských urologů a nefrologů v Deštném v Orlických horách.

Již v úvodu organizování setkání nám potvrdili svoji účast přední čeští a moravští odborníci dětské nefrologie, urologie, pediatrie a rovněž prezident European Society for Paediatric Urology (ESPU) prof. Göran Läckgren, urolog, přednosta Universitní dětské nemocnice v Uppsale, Švédsko. Fotografie z jeho přednášky je v úvodu článku.

Díky přihlášení dostatku kvalitních příspěvkům mohl vědecký výbor sestavit odborně zajímavý program. Přednášky proběhly v příjemném prostředí Hotelu Alfa Resort. „Mezinárodní charakter“ setkání předurčila aktivní prezentace výsledků léčby VUR dětských nemocných ve Švédsku prof. G. Läckgrena. Byla na místě potvrzena účastí našeho bývalého kolegy, t. č. aktivního urologa v Tripolisu - Libye, MUDr. Bashira. Ten se aktivně zapojil do diskutování prezentovaných problematik z pohledu dětských nemocných v Libyi.

Pražskými autory byla prezentována originální technika přístupu k operaci distální hypospadie. Přicházející komplikace uretroplastik a možnosti jejich řešení byly přednesené hradeckými autory. Zajímavými z pohledu hodnocení „funkčnosti“ neouretry byly přednesené v česku pilotní nálezy uroflowmetrií u operovaných králove-hradeckým pracovištěm.

Čestný host setkání prezident ČUS prof. M. Babjuk v diskuzi o exstrofii doporučil dětským urologům zvážení vytvoření národního registru léčených pro toto onemocnění v České republice.

Symposium firmy Ferring Farmaceuticals v samostatné sekci nabídlo současný ucelený přehled problematiky nočního pomočování se dětí (MNE). V následném panelu odborníků byly diskutovány současné pohledy na její příčiny, diagnostiku a léčbu.

V jednotlivých sekcích „Varia“ zazněly současné pohledy na dětskou laparoskopii, řešení vrozených, geneticky či metabolicky podmíněných vad (augmentace, exstrofie, urolitiáza), brněnskými autory byly prezentovány v Česku zcela raritní prvé experimentální výsledky v oblasti uro-neurochirurgie, obnovení neurálního oblouku u zvířete.

Ze setkání byla vydána publikace, která shrnula pohledy urologů, nefrologů a dalších odborníků na současný stav vyšetřování a léčby urogenitálního sytému v dětském věku.

Příští setkání pořádá brněnské urologické pracoviště v posledním květnovém týdnu roku 2014.

Hlavní organizátor akce MUDr. Ivo Novák Ph.D.

Předseda dětské urologické sekce ČUS

Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové