Seminář transplantačního centra

Toto již tradiční setkání mezi pracovníky spádových hemodialyzačních středisek a odborníky transplantačního centra (TC) slouží ke zhodnocení výsledků vzájemné spolupráce a k prezentaci nových informací, postupů a možností FNHK.

V úvodu vystoupil vedoucí lékař transplantačního centra MUDr.Igor Guňka PhD. a informoval přítomné o výsledcích TC v roce 2018, tj. zhodnotil množství provedených transplantací ledviny od kadaverózních a žijících dárců, množství odběrů orgánů k transplantaci a spolupráci s jednotlivými dárcovskými nemocnicemi.

V další části hovořila MUDr.Eva Malá o zapojení Ústavu klinické imunologie a alergologie do transplantační medicíny a to hlavně využitím nové technologie LUMINEX. Jedná se o moderní vyšetření, které je nyní plně dostupné ve FNHK a pomáhá v období před i po transplantaci (výběr vhodného dárce, snížení rizika rejekce, diagnostika rejekce, apod.).

Ve třetím sdělení Prof.MUDr. Sylvie Dusilová Sulková DrSc. informovala o možných akutních komplikacích po transplantaci ledviny a doporučila vhodné postupy jak tyto komplikace zvládat ještě před řešením v TC (tj. akutní možnosti řešení na spádových pracovištích).

S chirurgickým tématem vystoupil znovu MUDr.I. Guňka PhD., který přednášel o chirurgických možnostech při řešení komplikací u cévních přístupů pro hemodialýzu.

Poslední sdělení se týkalo nejen organizačních věcí při zařazování pacientů na čekací listinu (WL) a tuto přednášku prezentovala vedoucí koordinátorka paní M.Grofová. Tyto informace jsou velmi důležité pro urychlení celého procesu při zařazování pacientů na WL a proto byl kladen velký důraz na spolupráci s mateřskými hemodialyzačními středisky, čemuž odpovídala i diskuze na závěr semináře.

MUDr. Michaela Matysková Kubišová