Poděkování transplantačnímu týmu a spolupracovníkům

     Spolek Alžběta zorganizoval v prosinci 2017 setkání jednotlivých týmů z různých oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové, které se podílejí na celém procesu transplantací. Byla to příležitost nejen k neformálnímu setkání, ale také k ocenění některých členů týmů. Velký dík patří všem, kteří se aktivně podílejí na transplantacích a všech aktivitách, které jsou nezbytné v souvislosti s touto činností.

Oceněn byl MUDr. Jaroslav Pacovský Ph.D. za rozvoj transplantačního programu a reprezentaci transplantačního centra v Čechách a na Slovensku.

Poděkování patří také zdravotní sestře Zitě Součkové za dlouhodobou a obětavou práci pro pacienty po transplantaci.

Zvláštní poděkování patří MUDr. Navrátilovi, CSc za celoživotní nadstandardní a empatickou péči o pacienty a mimořádný přínos pro transplantační medicínu.

Celému týmu moc děkujeme za všechny pacienty a přejeme všem, ať se v příštím roce daří v jejich práci a hlavně ať jsou zdraví.

Těšíme se opět na setkání na konci roku 2018, Vaše Alžběta