Poděkování transplantačnímu týmu

     V polovině prosince náš spolek zorganizoval neformální setkání všech členů transplantačního týmu, který sestává z více oddělení. Jeho jednotliví členové se znají moc dobře po telefonu, nebo si posílají mejly, ale neznají se osobně. 

     Na setkání jsme se všichni nejen seznámili, ale taky jsme měli možnost zhodnotit celoroční práci a vyslovit přání na příští rok. 

     Sdružení poděkovalo paní Malgorzatě Grofové, která pracuje v týmu jako koordinátorka (na titulním obrázku uprostřed). Zorganizování celé akce transplantace je ze všeho to nejdůležitější a paní Grofová má dlouholetou praxi a svým přístupem opravdu dokáže kolikrát "zázraky".

     Velké poděkování patři i profesorce doktorce Sulkové a  zvláštní poděkování zdravotním sestrám Zuzaně Sirčekové a Aleně Molnárové, které se starají o transplantované a dialyzované pacienty i nad rámec jejich povinností.

     Celý transplantační tým a aktivity v našem spolku zastřešuje MUDr. Pavel Navrátil, CSc, který má citlivý přístup k pacientům, který se v dnešní době jen tak nevidí. Jeho empatie je nezvyklá a pacienti vyhledávají hlavně jeho i třeba přes naše webové stránky. Moc mu děkuji za jeho přístup a přeji za všechny pacienty, ať se mu daří úspěšně léčit pacienty i v jeho osobním životě. 

 

Elena Stanková