Otevření „Hamzova dialyzačního centra“ v areálu Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži

Ing. Helena Mikušová, ředitelka společnosti ČAD Česká aliance pro dialýzu nám vysvětluje:

„Základním programem Hamzova dialyzačního centra je poskytování ambulantní dialyzační péče dialyzovaným pacientům s chronickým selháním ledvin. Pro tento účel jsme zřídili dialyzační sál s deseti lůžky, vybavený dialyzačními přístroji NIKKISO. Dialýza bude probíhat ve dvou směnách.

Na naše náklady plánujeme pacientům poskytovat řízenou individuální rehabilitační péči. Na každé směně bude přítomna zdravotní sestra, která byla vyškolena přímo v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé zkušenými fyzioterapeuty.

Součástí našeho programu péče o dialyzované pacienty je také poskytování speciální 8-hodinové noční dialýzy, dle vzoru SRN, který je vhodný zejména pro mladé pacienty v produktivním věku, čekající na transplantaci (není chápáno jako třetí směna).

Jednou z našich hlavních priorit je aktivní spolupráce s Transplantačním centrem při Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Současně se zahájením provozu Hamzova dialyzačního centra otevíráme také nefrologickou ambulanci a u indikovaných pacientů budeme zajišťovat provádění výkonů peritoneální dialýzy.

Cílem personálu dialýzy je, mimo jiné, optimalizace dopravy sanitními vozy, resp. čekání na sanitu do 15 minut pro každého pacienta.

 

 

 

Klíčovým programem Hamzova dialyzačního centra je zajištění dialyzační péče pro dialyzované pacienty, kteří mají zároveň indikovanou léčebnou rehabilitaci v Hamzově léčebně, včetně zajištění stavů po těžkých operačních výkonech, které vyžadují následnou lůžkovou rehabilitační péči a potřebují dialýzu (jedná se o pacienty z celé České republiky). K tomuto účelu jsme zřídili druhý dialyzační sál s 5 lůžky, který bude zároveň využíván také pro rekreační pacienty.

 

Pro rodinné příslušníky dialyzovaných pacientů s indikovanou léčebně-rehabilitační péčí máme připravenou nabídku rekreačních pobytů přímo v Hamzově odborné léčebně (a také v okolních ubytovacích zařízeních) s možností využití různý léčebných nebo wellness procedur.

 

Naši nabídku služeb dialyzovaným pacientům jsme rozšířili i o program rekreační dialýzy. Pacientům z celé České republiky i jejich rodinným příslušníkům nabízíme speciální rekondičně-rekreační pobyty se všemi dostupnými léčebnými i wellness procedurami v Hamzově odborné léčebně, s využitím ubytovacích kapacit opět přímo v HL nebo v okolních ubytovacích zařízeních.

Náš program rekreační dialýzy budeme dále rozšiřovat a nabízet i pacientům ze zahraničí, zejména ze Slovenska, Polska a Německa.

 

Hamzovo dialyzační centrum disponuje vybavením na nejvyšší evropské úrovni a svým zázemím je připraveno zajistit dialyzovaným pacientům maximální pohodlí a komfort v průběhu dialýzy tak, abychom splnili náš základní cíl - poskytování nadstandardní péče dialyzovaným pacientům, zvýšení jejich kvality života, zlepšení sebeobslužnosti a snížení počtu dnů hospitalizací.“

 

Ing. Helena Mikušová Ing. Elena Stanková

ředitelka společnosti ČAD předsedkyně sdružení Alžběta

https://www.cad-dialyza.cz/