Konference "Prague Transplant Connection 2012"

MUDr. Bohdan Pomahač zhodnotil současný stav transplantací kompozitních tkání a vyhlídky do budoucna.

MUDr. Bohdanu Pomahacovi, byla předána Výroční cena České transplantační nadace za rok 2011, které proběhlo ve stejný den v Karolínu. Obě akce byly uspořádány při příležitosti dvacátého výročí vzniku České transplantační nadace a proběhly pod záštitou Normana Eisena, velvyslance Spojených států v České republice a Bohdana Svobody, primátora hlavního města Prahy, za účasti ministra zdravotnictví, Leoše Hegera.

Doktor Michael Cecka (ředitel imunologického centra v UCLA, Los Angeles, California) mluvil na téma "Co víme a co ještě nevíme o humorální rejekci". Jeho babička pochází z Prahy. Kromě jiného se stal známým jako mnohaletý editor modré ročenky Clinical transplants.

Pan doktor Donald Hricík (přednáší na Case Western Reserve University v Clevelandu, Ohio) mluvil také k tématu rejekcí. Jeho prarodiče pochází ze Slovenska. Je nepochybně jedním z nejcitovanějších amerických odborníků z oblasti imunosuprese.

Účastníkem sympózia byl také doktor Fero Duraj (Upsala University Švédsko), který jako mladý lékař opustil Banskou Bystricu a celé roky se věnoval na různých švédských pracovištích transplantacím jater a tenkého střeva. V Číně provedl první transplantaci jater.

Název konference je parafrází titulu známého amerického filmu režiséra Williama Friedkina ze sedmdesátých let. Na programu byly totiž přednášky předních transplantačních odborníků, kteří mají nějaký vztah (connection) k Praze, nebo bývalému Československu.