Jak se provádí transplantace ledviny

Doc. Igor Guňka, Ph.D.
Chirurgická klinika, FN Hradec Králové
Transplantační centrum, FN Hradec Králové


Přehled probíraných témat

Anatomie

 

Chirurgický výkon

1. Předoperační příprava štěpu k transplantaci („backtable“)

 • vizuální kontrola
 • zbavení ledviny přebytečné tukové tkáně
 • kontrola a event. úprava cév

2. Extenze pravé renální žíly

 

3. Mnohočetné renální tepny

4. Vaskulární fáze operace

5. Urologická fáze operace

6. Standardní aseptická příprava operačního pole

7. Močový katetr

8. Chirurgický přístup

9. Preparace cév

10. Cévní anastomózy

 • nevstřebatelný monofilamentózní steh
 • žilní zpravidla první (technika end to side) na vena iliaca externa

 • tepenná anastomóza zpravidla druhá (technika dle kvality a počtu renálních tepen graftu a stavu pánevních tepen příjemnce)
  • nejčastěji side to end na arteria iliaca externa

11. Tepenná anastomóza, vícečetné artérie

 

12. Výsledný stav cévní fáze operace

13. Urologická fáze operace

 • (ureterocystoanastomóza)

14. Preparace močového měchýře

15. Anastomóza močovodu a močového měchýře

 • Vicryl, PDS 6/0 (resor-bovatelný materiál)
 • (Stent – 6F, 1-4 týdny)

16. Rekonstrukce močových cest

 • zdvojený ureter – replantace každého zvlášť nebo sešití ureterů k sobě a všití do močového něchýře v jedné incizi
 • využití nativních močových cest příjemce

Zvláštnosti transplantace ledvin u dětí

 • větší děti (˃ 20kg) – strategie stejná jako u dospělých
  • strategie stejná jako u dospělých
 • malé děti (˂ 20kg)
  • transperitoneální přístup
  • cévní anastomózy na DDŽ a aortu

Cévní rekonstrukce a Tx ledviny

Pacienti s ischemickou chorobou dolních končetin nebo aneurysmaty aorty nebo pánevních tepen

 • aorto-iliko-femorální rekonstrukce provedená cévní protézou s Tx ledviny v jedné době
 • aorto-iliko-femorální rekonstrukce provedená tepenným alograftem odebraným během multiorgánového odběru s Tx ledviny v jedné době
 • cévní rekonstrukce v 1. době, Tx ledviny v 2. době
 • Tx ledviny v 1. době, při progresi ICHDKK cévní rekonstrukce v 2. době

„En block“ transplantace dětských ledvin

 • dárci ˂ 15kg