Historie transplantačního centra v Hradci Králové v letech 1979 - 2010

Transplantace ledviny je dnes již zcela běžným způsobem léčby nemocných s chronickým selháním ledvin, spolu s hemodialýzou, peritoneální dialýzou a metodami z ní vycházejícími.

V Hradci Králové byla první transplantace ledviny provedena již v roce 1961. Jednalo se o první transplantaci v Československu. Další transplantace byla provedena až po 13 letech, t. j. v roce 1974. Vzestup v počtu transplantací byl velmi pozvolný a většinou bylo provedeno do 10 transplantací ročně až do roku 1986, kdy bylo najednou transplantováno v Hradci Králové 14 ledvin. V roce 1987 jich bylo již 19 a v roce 1991 již bylo šťastně transplantovaných 34 pacientů.

Maxima bylo zatím dosaženo v roce 1997, kdy bylo transplantováno 62 ledvin. V posledních letech je transplantováno ročně cca mezi 30 a 45 ledvin ročně.

Na konci roku 2010 jsme se starali celkem o 311 nemocných s funkčním štepem ledviny. Doba, po kterou se udrží funkce štěpu po transplantaci ledviny je pro tyto nemocné velmi důležitým faktorem. V průběhu let docházelo vlivem používání nových a účinnějších imunosupresiv k prodlužování funkce štěpů.

Pro nemocné, kteří jsou schopni podstoupit transplantaci ledviny a mají štěstí, že se pro ně najde vhodná ledvina, je i metodou, která jim zajišťuje nejlepší kvalitu života.

MUDr.Fixa P., MUDr. Navrátil P., Grofová M.