Den pootevřených dveří - Chirurgické komplikace transplantace ledviny

MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.
Den pootevřených dveří MTC HK


 

 

 

Chirurgické komplikace transplantace ledviny 

Transplantace ledviny

 • Cévní chirurgie – cévní operace
 • Urologie – operace močovodu
 • Imunologie – imunosuprese

 

Komplikace

 • časné / pozdní
 • cévní, močové cesty, lymfatické
 • komplikace základní choroby

Krvácení

 • z cévní anastomózy
 • z ledviny
 • z lůžka ledviny
 •  z močovodu 
 • z rány

Příčiny

 • chirurgický výkon
 • léky na ředění krve

Léčba krvácení

 • Mírné krvácení
  • nechirurgický postup
 • Větší krvácení
  • operační revize
  • (odsátí krve, ošetření krvácejícího místa, drenáž)

Komplikace urologické

 • Striktura močovodu / anastomózy
  • příčina: zalomení, útlak, těsná anastomóza

Striktura močovodu

 • zavedení
  • ureterálního stentu
  • nefrostomického drénu
 • operace

Komplikace urologické

 • Nekróza močovodu

Příčina

 • nedostatečná výživa distálního močovodu

Nekróza močovodu

Léčba

 • operační revize a přešití močovodu

Veziko-ureterální reflux

Příčina

 • refluxní anastomóza
 • dysfunkční měchýř

Léčba

 • instilační léčba
 • operace

Komplikace lymfatické

 • Lymfokéla
 • lymforhea

Příčina

 • preparace orgánu
 • chir. technika
 • primární onemocnění
 • hypoproteinemie

Lymfatické komplikace

Léčba

 • konzervativní
 • zevní drenáž
 • operace